Про ліцей ⇒ Новини

Борис Олійник. Життєвий та творчий шлях

Борис Олійник. Життєвий та творчий шлях

Борис Олійник — автор понад 40 книг, віршів, есе, статей, які друкувалися в Україні, в усіх республіках СРСР, перекладались російською, чеською, словацькою, польською, сербською, румунською, італійською та іншими мовами. Лауреат всеюгославської премії «Лицарське перо».

Борис Ілліч Олійник народився 22 жовтня 1935 року в с. Зачепилівці Новосанжарівського району Полтавської області, в родині службовця. Батько загинув на війні, матері доводилося важко працювати, щоб прогодувати сім’ю.

Коли хлопчик був у п’ятому класі Зачепилівської семирічки, у новосанжарівській районній газеті «Ленінським шляхом» було надруковано його невеличкий вірш.

1953 р., після закінчення шкільного навчання, вступив на факультет журналістики Київського університету імені Т. Г. Шевченка, а вже 1958 р. розпочав роботу в редакції газети «Молодь України».

Фахова й літературна доля Бориса Олійника перетинається з журналом «Ранок», часописами «Вітчизна» та «Дніпро». Він працював також у редакції серії «Романи й повісті» видавництва «Дніпро», заступником голови правління Київської організації Спілки письменників України (СПУ), секретарем правління СПУ та Спілки письменників СРСР, водночас плідно займаючись поетичною, літературно-критичною та публіцистичною діяльністю.

Одинадцять років Борис Олійник очолював парторганізацію СП України і пишається тим, що за ці роки ніхто з його колег-письменників не був виключений з її лав і тим більше посаджений за ґрати. У травні—червні 1986 року одним з перших побував у Чорнобилі, в зоні, звідки вів репортажі на ЦТ СРСР і України. Того ж року виступив зі статтею в «Литературной газете» (Москва) «Випробування Чорнобилем», в якій викрив злочинну діяльність тимчасовців.

Його життєвим кредо є самовідданість і цілеспрямованість. Як це нерідко буває в енергійних мислячих натур, дебютував Борис Олійник не в літературі, а в журналістиці. Його мистецьке визнання почалось з журналістського нарису «За Сіверським Дінцем*, що вийшов окремим виданням 1959 року, а перша поетична збірка «Б’ють у крицю ковалі» побачила світ у 1962 р.

Як згадував сам поет, поезія — це його перше кохання, журналістика — друге, а політикою Борис Ілліч почав займатися по нещастю. Річ у тім, що кожному письменнику довелось відчути національні проблеми на власній шкурі. Тому так багато митців слова зайнялися політичною діяльністю.

Ім’я Бориса Олійника з’явилося на сторінках республіканської преси в середині 50-х років. Пора його перших літературних спроб припала на той час, коли в радянському письменстві, — поезії, прозі, драматургії, — дедалі інтенсивніше розгорталися творчі шукання, обумовлені новими процесами в житті, зокрема піднесенням громадянської і творчої активності радянських людей.

Водночас на перших порах у поетовій творчості відчувався брак філософської глибини та різнобічності в погляді на світ, вільної розкутості та природності в ліричних роздумах над подіями та явищами сучасності. З цього погляду вже його збірки «Вибір» (1965), «Коло» (1968), «Відлуння» (1970), «Рух» (1973), що являють собою ідейно-тематичну та композиційну цільність, засвідчили якісно вищий рівень поетичної змістовності й майстерності.

Борис Олійник належить до поетів, яким пощастило за життя: їх видавали активно, охоче й часто щороку. Після дебютної збірки поезій невдовзі з’явилася наступна — «Двадцятий вал» (1964), а далі розгорнувся справжній «поетичний серіал» (якщо мислити й оцінювати написане поетом крізь призму нинішніх реалій), у якому виділяються книжки «Поезії» (1966), «На лінії тиші» (1972), «Ми знаєм, длячогожить!» (1974), «Гора» (1975), «Істина» (1976), «Сива ластівка» (1979) та «Доля» (1981), «Поеми» (1983), «Міра» (1984). 1985 року вийшли друком «Вибрані твори» (у 2-х томах).

На початку липня 1988 року на XIX конференції КПРС в Москві Борис Олійник, зупинившись на сталінському терорі 1937 року, цілком неочікувано для присутніх завершив цю тему так: «А оскільки в нашій республіці гоніння почалися задовго до 1937-го, треба з’ясувати ще й причини голоду 1933-го, який позбавив життя мільйони українців, назвати поіменно тих, із чиєї вини сталася ця трагедія».

Після неодноразового перебування на фронтах Боснії-Герцеговини написав есе «Хто і з якою метою сатанізує сербів?», яке вийшло в Югославії окремою книгою українською і сербською мовами. Коли розпочались бомбардування, прибув до Югославії. Написав есе «Хто наступний?».

На межі гострополемічних 80-90-х років побачила світ не менш полемічна збірка віршів і поем «Поворотний круг» (1989).

Чіткість розгортання ліричної теми характерна й для таких циклів, як «Сковорода і світ», «Досвід», «На лінії тиші», «При гончарному крузі. Олесеві Гончару», «Сиве сонце моє. Пам’яті матері». А сила таланту Бориса Олійника з особливою повнотою і багатогранністю виявилася у царині розлогих поетичних форм, передусім поеми. До цього жанру митець, який постійно відчував потребу в розширенні діапазону і масштабу поетичного мислення, звертався і звертається впродовж усього художнього шляху. Він написав поеми «Дорога», «Рух», «Доля», «Урок», помітним інтелектуально-духовним явищем стали поеми «Заклинання вогню» (1978), «У дзеркалі слова» (1980), «Дума про місто» (1982), «Сім», «Пришестя» (обидві — 1988). Художню й морально-філософську сутність поем Б. Олійника проникливо сформулювала С. Йовенко на матеріалі поеми «Урок», відзначивши, що це «філософське осягнення подвигу вирішального вчинку життя, готовності до офіри в ім’я непоганьбленої довіри й віри в людину». В його поемах щедро втілився талант і погляд мит-ця-публіциста, публіцистичної інтерпретації подій, реалій і явищ навколишньої дійсності. Цей жанр розкрив непересічний масштаб поетового мислення, його тяжіння до лірико-онтологічних узагальнень і художнього літописання.

У чому ж тайна Олійникового вірша? Особливістю поетичної палітри митця є вміння поглянути на проблему нетрадиційно, глибоко полемічно. Для поета стає творчим принципом поєднання героїчного і буденного, високого і приземленого. В «Тяжінні серця» він говорить:

Земне тяжіння можна побороти,
Тяжіння серця — не дано збороть!

Його творчість, сприяла переборенню в поезії 60-х років таких тенденцій, як абстрактний космізм і «глобальність», нерідко позбавлених конкретнішого життєвого змісту.

Олійник обстоював у поезії «права громадянства» — таких ознак, як життєва конкретність, предметність слова, зрештою, той же таки принцип «тяжіння серця». Він переконливо виступав проти шаблонних «романтичних», а по суті риторичних і порожніх слів про велич праці й водночас влучно вказував на джерела романтики справжньої, тієї, що йде од живого життя, а не від екзотичних примар:

Синій птах не в мареві Атлантики,
І не в екзотичному Коломбо…
Косять жито стомлені романтики
У неромантичних робах.

Візьмемо «мандрівний» сюжет подвигу й покари Прометея. Поет вносить у традиційне трактування теми розповідь про практичні суспільні наслідки цього явища:

Ми славим в одах вогнище святе,
Та всіх пускать до нього нам ще рано:
Адже вогонь, що викрав Прометей,
Спалив колись великого Джордано!

У своїх творах Б. Олійник використовує такі жанри, як казка, легенда, міф, притча.

Дуже часто відчувається прагнення поета наблизити морально-філософські проблеми до щоденного життя.

Для творчості Б. Олійника характерна притчевість. Поет вибагливо опрацьовує композицію кожного твору, вдало використовуючи форму віршованого інакомовлення для вирішення актуальних ідейних завдань. Поетові притчі — це здебільшого художні роздуми про людину в системі її історично-соціальних зв’язків, про набуті попередніми поколіннями моральні уроки, що входять у духовний світ сучасності й збагачуються її досвідом.

Складна морально-етична проблема зв’язку природи і людини розглянута в дещо казковій поемі «Крило». Поет, розмірковуючи над вчинками злодюги, що знищив журавля і тим самим убив небо в душі людини, описує намагання цього «героя» втекти від страху за своє життя. Конкретними побутовими деталями поет підкреслює моральну глухоту, сліпоту і ницість людської душі злодія.

Та наглухо зачинені двері, вікна, міцні ворота в цього зажерливого хазяїна. І нікуди не втекти, бо він
…таке вчинив,
Ще і статті у кодексі немає,
За котрою судили б ми тебе.
Ти ж найсвятіше — небо, — дядьку,
Вбив.
А це вже вище від людського суду.

До 1500-ліття Києва поет написав поему «Дума про місто». Твір цей історичний, автор звертається до життя Київської Русі, тих нелегких часів, коли наші далекі предки заснували місто на придніпровських пагорбах. Та, вчитуючись у карбовані, афористично огранені рядки «Думи…», переконуємося: увесь «матеріал» історії охоплюється поглядом нашого сучасника-патріота, співця братерства народів. Мова поета лаконічна і врочиста:

… є гора. І град у велелюдді.
Вслухаюсь: дише. Отже, він росте.
Коли ж росте, не тільки є — пребуде,
Допоки Брами Золотої груди
Голубить братства джерело святе!

Цінна риса творчості Б. Олійника — концептуальність у підході до найважливіших соціальних тем і художніх проблем. Ще одна вічна тема — ставлення до людської праці. Ведучи мову про чесну і сумлінну працю, він у вірші «А люди ідуть…» уславлює «царицю Роботу», стародавнішу за «богів і царів». Відповідно і образ її в авторовій інтерпретації наче утворює концентричні кола, що охоплюють великі просторові й часові «масиви», то поширюючись до вимірів вселюдських, глобальних, то зводячись до конкретного шматочка землі і конкретного людського «ми». Та при всій глобальності цього концептуального образу автор наголошує на соціально-класових його вимірах, кажучи про сучасну «царицю Роботу», яка бере свій початок од «рубікону Неви», — тепер перед нею відкрите щасливе майбутнє:

Ми звершим Роботу!
На радісне новосілля
Нові покоління увійдуть до нового Дня.
Незмінно червоним лиш буде високе
Вітрило, Бо кров комуністів
Кольору не міня..

В добу видатних науково-технічних відкриттів Олійник прагне сказати вдячне слово про людину, здатну прокладати дороги в космос і водночас якнайглибше вкорінюватися в рідний грунт, в історичний досвід народного життя. Якщо Е. Межелайтіс у циклі віршів «Людина» уславлював свого сучасника на фоні цілої планети, то автор «Тяжіння серця», не заперечуючи такої поетичної концепції, разом з тим переносив акцент на конкретику буднів, на непоказний щоденний труд хлібороба і вченого, сталевара, лікаря, вчителя. Намагаючись дослідити таке поняття, як щастя (цим словом і названий один з ранніх його віршів), поет поряд із досягненнями космонавтів («Найкращі пісні — героям, і квіти найкращі — їм») високо ставить працю і конструктора ракет, і тракториста, що « плугами гортає рахманні скиби» землі.

1990 року в духовно-інтелектуальному розвитку Бориса Олійника відбулася важлива подія — його було обрано дійсним членом (академіком) НАН України. Цим ще раз визначено його значущість в науковому світі.

Обирався депутатом Верховних Рад СРСР та України. З групою народних депутатів різної політичної орієнтації створили народно-патріотичне об’єднання «За Україну!».

На початку XXI століття вийшла його збірка «Стою на землі» (2003).

Основним об’єктом авторських досліджень в творчості Бориса Олійника є людина, і цілком закономірно, що мотиви «людина та її покликання», «високе і земне у людині», «людське начало і гідність» , «людина та її честь» зустрічаються у творах поета різних періодів. Лірика Б. Олійника сповнена пафосом гуманістичних і людинознавчих начал.

Поезія Бориса Олійника стоїть на засадах української художньої класики та на фольклорних традиціях. Серед жанрів, які поет розробляв й активно використовував, виділяються притчі, пісні, балади, вальси, оди, послання, присвяти, ліричні цикли, поеми.

До найбільш проникливих, найбільш драматичних творів Бориса Олійника належить видрукуваний у збірці «Заклинання вогню» лірико-філософський цикл «Сиве сонце моє», що звернений до образу матері, проникнутий великою пошаною до її життя-под-вигу. Твір підносить невимовну стійкість материнської душі й безмежність материнського серця, сповнений болю за ті страждання і випробування, які випали і випадають на долю матері. У шостій поезії цього циклу («Поговоримо, мати…») митець удається до узагальнень, наголошуючи на національній глибинності материнського єства:

Говорила ти мало.
Робила багато. І — гарно.
Доки ми пересіємо,
виполеш мовчки осот —
І земля з-під твого рукава
молоділа, зугарна.
Та пощо тобі, й справді, обтіпаних слів околот,
Коли кожна стеблина твоїм перекроплена потом.
І чого б тобі, врешті, хвалити на людях народ,
Як сама ти була від коріння до крони —
народом!

Значну частину своєї творчості присвятив Борис Олійник темі матері, він створює щемливий і ніжний образ своєї матері, цей образ видається близьким усім читачам, нас не залишає байдужими те почуття щирої синівської любові та вдячності, яким сповнює автор.

Ліричний герой поезії «Мати сіяла сон» захоплюється душевністю та працьовитістю рідної неньки. Мати для нього — сонце: «Я несу його в світ, щоб не тільки мені, щоб і вам сонячно».

«Пісня про матір» — чи не найвідоміша поезія Бориса Олійника з тих, що потім стали піснями, звучить вона зовсім як народна. У поезії «Мати» в кількох простих словах поет висловлює усю свою повагу та шанування, розуміння того, як багато робить звичайна жінка, виховуючи дітей, для розвитку народу, людства взагалі:

Зупиніться, поети! Чекайте, не треба…
Мати вийшла на ґанок і дивиться в небо.
Мати дуже висока, древніша од космосу.
На плечі в неї райдуга гнеться коромислом.

З глибокою силою розкрита тема любові до матері у зазначеному циклі, який вражає яскравістю образу ліричної героїні та афористичністю: «Умирають матері, та не вмре ніколи Мати». У заключному вірші циклу поет вдається до метафоричних засобів, щоб оспівати безсмертя матері (а значить, і безсмертя роду), називає її «вічною зорею».

Але поетичним шедевром по праву можна назвати «Пісню про матір», яка починається такими словами:

Посіяла людству літа свої літечка житом,
Прибрала планету, послала стежкам споришу,
Навчила дітей, як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко — і тихо пішла за межу.

Поет вводить до свого вірша діалог, який допомагає створити ще більшу атмосферу простоти та щирості, у якій діти та онуки спілкуються з матір’ю, вмовляючи її не йти. Так закінчується ця поезія:

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля.
Махнула рукою — злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», — і стала замисленим полем
На цілу планету, на всі покоління й віки.

Тема символічного безсмертя, яку піднімає Борис Олійник у цій цоезії, розроблена по-новому: поет ніби нагадує читачам, що можна досягти не тільки шедеврами мистецтва чи науковими відкриттями, але й добрими справами. Так, мати назавжди залишається безсмертною у своїх дітях, стаючи «замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки».

Ще одна вічна тема, розроблена поетом,— тема хліба. Скільки життів вмістилось у такому великому і такому маленькому слові «хліб»! Скільки вкладено в нього енергії, думок, мудрості, чесності й одержимості! Влучно про це сказав Борис Олійник у вірші «В оборону хліба»:

Нас кликав хліб на добре, чесне діло
До братнього, трудящого коша,
Ми в нім шануємо не тільки тіло,
У нім народна світиться душа.

Проте поет переносить поняття «хліб» в розряд філософських категорій, одночасно торкаючись проблеми виховання підростаючого покоління… І тоді поняття «хліб» уособлює поняття «життя».

Багатогранна творчість Бориса Олійника приваблює не лише читачів, а й діячів мистецтв. На його вірші написано безліч пісень, які вважаються народними, створено оперу. За творами Б. Олійника 1981 року в Київському театрі поезії йшла вистава «Заклинання вогню», 1987 року в Київському драматичному театрі ім. І, Франка — вистава «Пам’ять». Поет виступив співавтором кіносценарію багатосерійного фільму про Тараса Шевченка, поставленого на Київській кіностудії художніх фільмів.

Джерело: http://www.ukrtvory.com.ua/oli.html

26 жовтня 2015

Версія для друку


Всі материали по темі "Новини":

2023 рік

21 листопада Графік проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році
30 січня Учнівський правовий конкурс «Омбудсмен»
26 січня Затверджено список стипендіатів у галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

2022 рік

1 вересня Щиро вітаємо велику ліцейну родину з Днем знань!
31 травня Останній дзвоник 2022
19 травня 19 травня – Всесвітній день вишиванки
28 квітня 28 квітня 2022 р. – День охорони праці під девізом. «Формуємо разом позитивну культуру безпеки та здоров'я»
27 квітня 25-30 квітня – Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності
26 квітня День пам'яті 26 квітня 2022 року: 36-та річниця ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
4 квітня Наймасштабніший Всеукраїнський урок з фізичної культури онлайн на благо миру!
21 лютого 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
26 січня Наші гості
22 січня Тільки РАЗОМ до мети (до Дня соборності України)
18 січня Відбулися відбіркові змагання ліцейного етапу «Cool Games»
14 січня Щедрий вечір, Добрий вечір, Добрим людям на здоров’я!

2021 рік

20 грудня Чарівний День Святого Миколая
20 грудня ЕПЛ отримав 5 ноутбуків у межах реалізації проекту "Ноутбук кожному вчителю"
13 грудня Свято на Андрія
8 грудня Збірна команда дівчат взяла участь у Спартакіаді учнівської молоді Деснянського району міста Києва
5 грудня Юні захисники України
29 листопада Добро – не на карантині
21 листопада 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи!
9 листопада 9 листопада – День української писемності та мови
21 жовтня Цікаві зустрічі
13 жовтня 14 жовтня – День Захисників і Захисниць України
9 жовтня Ми – молоді патріоти України
8 жовтня Затверджено список стипендіатів у галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва
7 жовтня Заходи до «World Tourism Day»
3 жовтня Осінь у всіх асоціюється із початком нового навчального року і з Днем учителя
30 вересня 29-30 вересня виповнюється 80 років трагедії Бабиного Яру
25 вересня «Богатирські ігри - 2021»
17 вересня Наша ліцейна родина стала більшою
17 вересня З 10 вересня по 17 вересня в ліцеї відбувся Олімпійський тиждень
14 вересня Учні Економіко-правового ліцею взяли участь у Настановчій сесії «Наука під відкритим небом»
1 вересня Щирі вітання з Днем Знань!
23 серпня Щиро вітаємо ліцейну родину з Днем Державного Прапора та 30-річчям Незалежності України!!!
2 липня Ліцейна родина вітає випускників 11 економічного та 11 юридичного класів із закінченням ліцею!!
2 червня Відбувся фінал змагань ІІІ етапу (місто) Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура–2021» в онлайн форматі
29 травня Останній дзвоник – 2021
18 травня Всесвітньому Дню вишиванки – 15 років!
6 травня Друга світова: від трагедії до пам'яті
21 квітня Біль Чорнобиля
19 квітня Честь і Звитяга 2021
15 квітня У квітні 2021 року в онлайн форматі був проведений районний етап Кубку «Кришталева тура» серед учнівської молоді Деснянського району
15 квітня Відбулися Інтелектуальні змагання учнів «Ерудит-2021»
14 квітня Навіть на карантині робота у «Дискусійному клубі» в розпалі
12 квітня Творчість не на паузі!
21 березня «Богатир» – це круто, креативно, ліцейно!
17 березня Сross culture events
17 березня Небайдужість – це один з головних принципів життя Ліцейної родини
17 березня 14 березня – День українського добровольця
14 березня Вітаємо переможців!
9 березня Урок прекрасної поезії
5 березня Весна в ЕПЛ…
26 лютого День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
24 лютого Поезія Лесі Українки – джерело невичерпної мудрості та незламної сили духу
19 лютого Урок пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні
5 лютого Безпечний Інтернет в ЕПЛ
20 січня У єдності – сила!!! (до Дня Соборності України)
5 січня Пам’ятка для учнів і батьків під час дистанційного навчання

2020 рік

24 грудня Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва щиро вітає ліцейну родину з Новим Роком та Різдвом Христовим!!
24 грудня Немає більшого горя, аніж втрачати найріднішу людину…
24 грудня В Економіко-правовому ліцеї відбулась виставка учнівських робіт «Збережімо традиції українського народу»
23 грудня Таємний Санта
19 грудня Подвійне свято!
18 грудня 19 грудня – День Святого Миколая, улюблене свято всіх дітей (відео)
6 грудня "Математичний калейдоскоп" продовжується!
6 грудня ЕПЛ проти кібербулінгу
1 грудня "Математичний калейдоскоп" для учнів ліцею
20 листопада З 16 по 20 листопада до Дня Гідності і Свободи в ЕПЛ пройшли Уроки Мужності
9 листопада 9 листопада Україна відзначає День писемності та мови
6 листопада 6 листопада – День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників
30 жовтня Гарбузяний день
13 жовтня Захисникам України присвячується…
12 жовтня Триває декада «Шляхами Патріотів» до Дня Захисника України
10 жовтня Фінал змагань Деснянського району Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура-2020»
8 жовтня Вітаємо рій «Меч Арея» із ІІ місцем у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
5 жовтня Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва розпочав декаду «Шляхами патріотів»
3 жовтня В Україні щороку в першу неділю жовтня відзначають День учителя
30 вересня Учні та учителі вибрали Президента Ліцейного Парламенту
21 вересня 22 вересня – День партизанської слави
14 вересня Наша ліцейна родина поповнилася двома восьмими класами
12 вересня З глибоким сумом колектив Економіко-правового ліцею сприйняв звістку про смерть Лисенко Таїси Іванівни, заступника директора з навчально-виховної роботи
1 вересня Перший дзвоник
23 серпня Щиро вітаємо ліцейну родину з Днем Державного прапору та Днем Незалежності України!
19 серпня Вітаємо учнів 11-Е класу Неділько Яну та Пирогівського Костянтина, які стали стипендіатами Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей!
27 липня У новий навчальний рік з новою технікою!
27 липня Випуск 2020 11-Е класу
27 липня Випускний вальс-2020
27 липня Миті ліцейного життя 11-Економічного
28 червня Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді
22 червня 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни
29 травня Останній дзвоник-2020 (відео)
19 травня Вишиваний ЕПЛ на карантині
18 травня 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримських татар
8 травня Методичні рекомендації про Перший Зимовий похід Армії Української Народної Республіки
6 травня До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
28 квітня Музичне привітання ліцейній родині - не сумуймо на карантині!
24 квітня Мистецтво і творчість не стоять на паузі
22 квітня «Хто вдарив Землю в сонячне сплетіння? Хто спричинив конвульсії стихій?...» (до Дня Землі та Міжнародного дня пам'яті Чорнобильської трагедії)
17 квітня Велику ліцейну родину щиро вітаємо з Великоднем!
1 квітня Всеукраїнська школа онлайн стартує 6 квітня!
28 лютого День Економіста та Юриста на Масляну
28 лютого Гайшук Ірина взяла участь у ІІ етапі (районному) Всеукраїнської учнівської олімпіади серед учнів 11-х класів
23 лютого Тиждень з 17 по 20 лютого 2020 року в Економіко-правовому ліцеї пройшов під знаком подій, що відбулись на Майдані в лютому 2014 року
22 лютого У ЕПЛ відбувся Мовний марафон до міжнародного дня рідної мови
14 лютого Благодійний проект
28 січня Збірна команда хлопців ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу «Шкільна волейбольна ліга України»
24 січня Відбувся ліцейний етап змагань до шахового турніру «Деснянський – шаховий!»
22 січня Учні 8-х та 9-х класів ЕПЛ взяли участь у створенні живого ланцюга Соборності на мосту Патона
21 січня З 22 січня по 24 січня 2020 р. в економіко-правовому ліцеї відбудеться І етап змагань з шахів «Кришталева тура 2020»
21 січня Збірна команда дівчат ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу «Шкільна волейбольна ліга України»
20 січня Зимовий День науки

2019 рік

19 грудня Починаються веселі зимові свята, засвічуються ялинки, а всі діти отримують такі бажані подарунки
12 грудня Учні ЕПЛ взяли участь у науково-практичній конференції „Маркетингова освіта – шлях до успіху”
27 листопада Учні 9 економіко-правового класу відвідали інтерактивну лекцію про Революцію Гідності та події на Сході
27 листопада Учні 9-еп класу Іщенко Максим, Костюшко Олександр та Кашталяр Костянтин взяли участь у науково-практичній конференції «Бізнес-середовище в Україні»
24 листопада 22 листопада 2019 в 9 економічному класі відчинила свої двері Літературна вітальня
8 листопада В Економіко-правовому ліцеї було свято – День української писемності та мови
28 жовтня Ліцей вітає гурт APPLE із здобуттям Гра-Прі на конкурсі патріотичної пісні «Україна від А до Я» серед учнів закладів освіти Деснянського району міста Києва
25 жовтня Cross cultural event
25 жовтня Напередодні осінніх канікул в ліцеї пройшов Фруктово-овочево-гарбузяний день
24 жовтня День відкритих дверей в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
11 жовтня Відбулись військово-спортивні змагання «Нащадки козацького роду» (до Дня Захисника України)
8 жовтня Початок жовтня для учнів Економіко-правового ліцею був надзвичайно насичений
19 вересня Економіко-правовий ліцей плідно співпрацює з ГО «Громадський Рух «За Майбутнє»
13 вересня Цього року ліцейна родина поповнилася трьома восьмими класами, одним дев'ятим, та й у десятих класах з'явились новачки
9 вересня Екскурсія ліцеїстів на Київський бронетанковий завод
6 вересня Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва долучився до відзначення Дня підприємця України
2 вересня Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо
29 травня Колективна творча справа, присвячена Дню науки
27 травня Команда ЕПЛ взяла участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Деснянська Січ»
25 травня До Дня Києва в парку Кіото пройшов святковий концерт
22 травня Нагородження переможців міського етапу конкурсу – захисту МАН (економіка)
22 травня Учні ліцею відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»
22 травня Новий склад ліцейного парламенту
20 травня Європейський День сусідів (European Neighbours Day)
15 травня Учні ЕПЛ взяли участь у ІІІ міському етапі Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева Тура - 2019»
4 травня Вибирали Президента Ліцейного Парламенту
20 квітня В Економіко-правовому ліцеї відбувся «SMART FEST» для учнів 7-8 класів ЗЗСО Лісового масиву і Троєщини
18 квітня Замовлення підручників для 11 класів на 2019-2020 навчальні роки
7 квітня Майстер-клас з української літератури на тему «В. Симоненко. Вічні цінності поезії «Лебеді материнства»
29 березня Міський семінар-практикум на тему «Реалізація діяльнісного підходу на уроках біології у 10-11 класах»
29 березня Екскурсія до Національного музею медицини України
26 березня 22 березня в ЕПЛ відбулося нагородження учнів-переможців ІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади (осіння сесія)
23 березня Учні Економіко-правового ліцею взяли участь у флешмобі «Час зупинити туберкульоз»
22 березня «Захист Вітчизни» у 10-11 класах провели волонтери Деснянської районної організації Товариство Червоного Хреста
21 березня Фінал змагань Деснянського району Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура»
20 березня Учні ЕПЛ взяли участь у змаганнях ІІ етапу (район) Кубку Київського міського голови «Кришталева тура» з шахів
8 березня Декада Предметної методичної комісії гуманітарних дисциплін
6 березня 9 березня запрошуємо на Масницю
28 лютого Ліцеїсти відвідали Музей Державної фіскальної служби України
28 лютого 26 лютого відбулась зустріч батьків, вчителів та ліцеїстів на волейбольному майданчику
27 лютого Учні 10-Е класу переглянули виставу ТЮГу «Лісова пісня»
25 лютого У рамках Декади партнерства та комунікації «Творимо майбутнє разом» батьки ліцеїстів відвідали навчальні кабінети, бібліотеку та їдальню
25 лютого У рамках Декади партнерства та комунікації «Творимо майбутнє разом» батьки учнів 10 економічного були присутні на уроці-проекті з біології на тему «Прояв генетичних закономірностей у моїй родині»
24 лютого В Економіко-правовому ліцеї керівники гуртків звітували про свою роботу перед батьками
24 лютого ХІХ Всеукраїнський конкурс науково-дослідних робіт «Універсіада»
21 лютого Співпраця з Всеукраїнським Громадським Об'єднанням «Рух «За Майбутнє» (відео)
21 лютого День рідної мови-2019
21 лютого Зустріч в рамках Декади партнерства та комунікацій
20 лютого Учні 8 економічного класу та вокальний ансамбль ліцею презентували Колективну Творчу Справу – літературно-музичну композицію «Герої не вмирають! (до дня Героїв Небесної Сотні)»
17 лютого «Кришталева тура 2019». В Економіко-правовому ліцеї відбувся І етап
29 січня Збірна юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу за програмою Спартакіади школярів Деснянського району м. Києва
27 січня Екскурсія до музею
27 січня Інтегровані уроки «Математичний баскетбол»
27 січня Збірна команда дівчат ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу за програмою Спартакіади школярів Деснянського району
20 січня Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізичної культури
18 січня На зимових канікулах наші учні економіко-правового ліцею відвідали мальований куточок Закарпаття
16 січня Профорієнтація ліцеїстів у дії: співпраця з Київським міжнародним університетом
14 січня В Україні потрійне свято. Християни східного обряду святкують Василя Великого

2018 рік

21 грудня Збірна ЕПЛ взяла участь в Зимовому кубку з волейболу до Дня Св. Миколая серед школярів «Лісового» масиву
21 грудня До Економіко-правового ліцею завітав Святий Миколай
12 грудня Кінець першого семестру виявився дуже напруженим для наших ліцеїстів
11 грудня Команда ЕПЛ взяла участь у міському півфінальному етапі гри «Інтелект - турнір»
6 грудня Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з баскетболу
28 листопада День гостинності на кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ
22 листопада Наукова конференція відділення економіки Київської Малої академії наук учнівської молоді та кафедри економіки освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
15 листопада Відбувся міський семінар «Освітометрія: управління навчально-виховним процесом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» за участю Панченко Алли Гнатівни
14 листопада ЕПЛ знов зустрічав гостей
10 листопада 9 листопада ліцейна родина долучилася до написання Всеукраїнського диктанту єдності
4 листопада Учні 8-х та 9-х класів ліцею відвідали виставку «Блокпост Пам'яті»
3 листопада Учні 8-Е класу відвідали Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»
1 листопада Випускник ліцею Рустам Алоян завітав до ліцею та подарував книжки учням ЕПЛ
1 листопада У жовтні у ліцеї пройшов І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
1 листопада Ліцей гостинно відчинив двері для вчителів географії і економіки Деснянського району міста Києва
29 жовтня В ЕПЛ відбулися осінні змагання з командних стрибків через скакалку серед ліцеїстів
28 жовтня Посади дерево – віднови довкілля
26 жовтня 28 жовтня 2018 року відбудеться ІІІ київський дитячо-юнацький форум М18
13 жовтня В Економіко-правовому ліцеї відбулися «Козацькі забави» – спортивно-військово-патріотичні змагання
13 жовтня Красива осінь вишиває клени, а перші дні жовтня дарують нам тепле і радісне свято – День учителя
3 жовтня «Фестиваль ідей» пройшов вдало
20 вересня 19 вересня учні 9-11-х класів брали участь в установчій конференції відділення економіки в провідному економічному вузі України
15 вересня В економіко-правовому ліцеї пройшов олімпійський тиждень
14 вересня Найважливіша подія в житті нашого ліцею – це, звичайно, Посвята в ліцеїсти
8 вересня Перша допомога. Флешмоб
6 вересня Екскурсія по Дніпру
4 вересня Учні юридичних класів ЕПЛ взяли участь в інтерактивному уроці-квесті за освітньою програмою «Україна – світ: ниті історії»
3 вересня З новим 2018-2019 навчальним роком
22 серпня 23 серпня «У моєму серці Україна» до Дня незалежності України
1 червня 1 червня – Міжнародний день захисту дітей
31 травня В ЕПЛ відбулось нагородження учнів, які брали участь у «Всеукраїнському Конкурсі робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи» та віртуальній економічній грі «Стратегія банку на ринку фінансових послуг»
31 травня Останній дзвінок
19 травня Для учнів 9 економічного класу Міжнародний День вишиванки пройшов незвичайно
17 травня ІІІ етап (місто) Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева Тура - 2018»
17 травня Літературно-художній альманах "Алхімія слова-2018"
8 травня В економіко-правовому ліцеї відбудуться тестування у вигляді змагань
26 квітня Участь ліцеїстів у міському правовому Турнірі «Я знаю свої права!»
20 квітня Учні ЕПЛ взяли участь у ІІ етапу Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева Тура - 2018» серед 5-9 класів
10 квітня Педагоги економіко-правового ліцею зустрілися на волейбольному майданчику зі збірними командами учнів
6 квітня відбувся флеш-моб «Здоров’я для всіх»
2 квітня Екскурсія для учнів 8 економічного класу
17 березня Проведено заняття з медичної підготовки на тему «Надання домедичної допомоги. Накладання джгутів та турнікетів»
15 березня Учні 10 юридичного та 11 юридичного класів зустрілися з працівниками Київської міської прокуратури №3
14 березня Ми другий раз відзначаємо День українського добровольця
9 березня Колективна творча справа, присвячена Міжнародному Дню боротьби за права жінок та миру
6 березня ІІІ Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура-2018»
28 лютого Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу
21 лютого День рідної мови
8 лютого Збірна команда дівчат ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу
1 лютого В Економіко-правовому ліцеї ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва відбулося перше заняття з підготовки до Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)»
31 січня Учні 10 юридичного класу провели літературно-музично-історичну композицію «Пам’яті тридцяти»
22 січня Зустріч учнів Економіко-правового ліцею ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва з представниками Громадського об’єднання «Національний альянс»
14 січня Зимові канікули: поїздка до зачарованого Закарпаття!

2017 рік

15 грудня Ліцей долучився до Всеукраїнської акції «Подаруй свято бійцям»
11 грудня Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з баскетболу
6 грудня Учні Економіко-правового ліцею взяли участь у культурно-патріотичній акції до Дня Збройних сил України
22 листопада «Майбутня професія – юрист!» у рамках реалізації правоосвітнього проекту «Я маю право»
20 листопада Відбувся і (ліцейний) етап всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяли участь більше 150 ліцеїстів
20 листопада 15 листопада ліцеїсти взяли участь у VIII Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»
19 листопада Ліцеїсти долучилися до написання диктанта національної єдності
9 листопада Учні економіко-правового ліцею включені до «Школи молодого юриста» міста Києва!
16 жовтня «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
16 жовтня Участь учнів економіко-правового ліцею у круглому столі
15 жовтня Патріотичне виховання
14 жовтня Напередодні Дня Захисника України
5 жовтня Зустріч із суддею
5 жовтня Екскурсія до Конституційного Суду України
1 жовтня «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»
30 вересня Найважливіша подія в житті нашого ліцею – це, звичайно, Посвята в ліцеїсти
1 вересня Перший дзвоник
1 червня 1 червня – Міжнародний День захисту дітей
26 травня В ліцеї пролунав Останній дзвоник
24 травня Учні Економіко-правового ліцею взяли участь у ІІ етапу (район) Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева Тура»
18 травня 18 травня 2017 року – Всесвітній День вишиванки
18 травня В економіко-правовому ліцеї привітали учнів, які протягом року наполегливо працювали та здобули перемоги у районних та міських етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких робіт МАН, районних та міських конкурсах
14 травня Учні 10-11-их класів Економіко-правового ліцею брали участь у ХХІІ Всеукраїнському Військово-патріотичному зборі, який відбувся в місті Житомир
26 квітня Вибори Президента ліцейного Парламенту
20 квітня 14 березня в рамках Тижня Цивільного захисту в ЕПЛ було проведено День цивільного захисту
18 квітня Учні Економіко-правового ліцею взяли участь у І етапі змагань на Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів навчальних закладів міста Києва
18 квітня До свята Великодня учні 8-х та 9-х класів виготовили писанки різними техніками та великодні смаколики
13 квітня В Економіко-правовому ліцеї ІІ-ІІІ ступенів проведено демо-урок «Нові можливості IT з використанням інтерактивної дошки на уроці англійської мови»
7 квітня Відкритий урок на тему: «Село як світ чисельністю в 100 мешканців» в рамках програми Європейського Союзу «Інтеграція через діалог»
6 квітня Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру
20 березня Декада кафедри філологічних дисциплін
15 березня Відбувся семінар «Управління навчально-виховним процесом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в економіко-правовому ліцеї II-III ступенів Деснянського району міста Києва»
15 березня Зустріч учнів 8 економічного класу з добровольцями ОЗСП НГУ «Азов»
7 березня Відкритий виховний захід – літературно-музична композиція «Берегині роду нашого (до Міжнародного Дня прав жінок і миру)»
2 березня В Деснянському районі відбулися уже традиційні змагання з кульової стрільби, присвячені вшануванню пам’яті Героя Радянського Союзу Людмили Павлюченко
28 лютого В лютому в Деснянському районі пройшов конкурс із армрестлінгу
25 лютого Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу
21 лютого В ліцеї відбувся флеш-моб та вікторина до Міжногородного дня рідної мови
20 лютого Інформація до декади англійської мови
17 лютого Збірна команда дівчат ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з волейболу
6 лютого Дуже вдячні всім, хто не залишився байдужим і долучився до збору допомоги прифронтовій Авдіївці
31 січня Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з баскетболу
21 січня Зимові канікули: традиційна подорож до мальовничих Карпат!

2016 рік

13 грудня Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізичної культури
12 листопада Ось і пройшли довгождані осінні канікули
12 листопада Мандрівка у світ науки!
9 листопада Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності
7 листопада 22 та 29 жовтня відбувся І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяли участь більше 150 ліцеїстів
31 жовтня Рухливі перерви займають особливе місце у розкладі шкільного дня
30 жовтня 27 жовтня відбувся волейбольний матч між командою вчителів та командою ліцеїстів
16 жовтня Осінні ліцейні змагання з командних стрибків через скакалку
27 вересня У Житомир пройшов ХХ Військово-патріотичний збір серед учнів 10-11 класів та студентів на базі Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова та на полігоні Житомирського бронетанкового заводу
18 вересня Найважливіша подія в житті нашого ліцею – це, звичайно, Посвята в ліцеїсти
1 вересня Перший дзвоник
1 червня У травні учні ліцею у рамках профорієнтаційної роботи відвідали Державний університет телекомунікацій
23 травня 21 травня в Деснянському районному парку «Молодіжний» відбувся легкоатлетичний забіг «Троєщина спортивна»
26 квітня Відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи в економіко-правовому ліцеї
24 квітня 22 квітня 9 економічний клас представили свою КТС – «День науки»
17 квітня Збірна команда ЕПЛ юнаків та збірна команда дівчат взяли участь у змаганнях з волейболу
13 квітня Учні 8-9-х класів взяли участь у змаганнях на Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура»
1 квітня Змістовне дозвілля ліцеїстів під час весняних канікул-2016
14 березня Свято весни в ЕПЛ
4 березня Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступеня став переможцем конкурсного відбору проекту «STEM: професії майбутнього»
2 березня Вітаємо переможця ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки Бєляєва Микиту, учня 9-е класу
1 березня Бесіди з правового виховання в Економіко-правовому ліцеї
28 лютого Збірна команда юнаків ЕПЛ взяла участь у районних змаганнях з баскетболу
23 лютого На базі Економіко-правового ліцею відбувся семінар-практикум вчителів історії та правознавства «Створення медіапродукції, яка сприяє національній та громадянській самоідентифікації учнівської молоді»
19 лютого До Дня Героїв Небесної Сотні в Економіко-правовому ліцеї пройшла лінійка-реквієм «Герої не вмирають»
17 лютого Ліцеїсти взяли участь у Всеукраїнській акції «Журавлики»
16 лютого Нагородження відмінників та переможців індивідуального рейтингу
11 січня Інтелектуальний проект «Ерудити правознавства»
4 січня Новорічний експрес Економіко-правового ліцею II-III ст.

2015 рік

21 грудня 18 грудня в ліцеї відбувся казковий захід «Миколай, до нас в гості завітай!»
20 грудня Зустріч учнів ЕПЛ з бійцями I окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу
16 грудня Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізичної культури
14 грудня Учні Економіко-правового ліцею побували в гостях у Київського апеляційного господарського суду
9 грудня Волонтерська діяльність ліцею
9 грудня 4 грудня 2015 року відбувся 2-й тур міжрайонного інтелектуального проекту «Mr. Know All» серед шкіл Дніпровського та Деснянського районів м. Києва
29 листопада Змінюючи, змінюймося разом! Концепція розвитку Економіко-правового ліцею
27 листопада Наш ліцеїст – Чемпіон світу!
22 листопада Нагородження найкращих працівників позашкільної освіти Деснянського району
11 листопада Вікторина «Знай та виконуй правила дорожнього руху»
10 листопада Учні ЕПЛ брали участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності
9 листопада Міжвузівський «круглий стол» «Студент-юрист як образ культурної еліти суспільства»
9 листопада І-й етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
8 листопада В ліцеї відбувся виховний загальноліцейний захід «Марш перемоги в битві за Дніпро»
4 листопада 9 листопада – День української писемності та мови. Етапи становлення української писемності
3 листопада Осінні канікули-2015 в ЕПЛ були дуже змістовними та насиченими
26 жовтня Борис Олійник. Життєвий та творчий шлях
18 жовтня Осінні ліцейні змагання з командних стрибків через скакалку
14 жовтня День захисника України
27 вересня Зустріч ліцеїстів з поліцейськими на тему «Робочі будні київського поліцейського»
26 вересня Свято ліцейної родини «Техніка пішохідного туризму. Богатирські ігри»
22 вересня Спартакіада учнівської молоді Деснянського району Києва
20 вересня Тиждень фізичної культури та спорту в місті Києві
2 вересня Свято Першого дзвоника
31 серпня Рейтинг Економіко-правового ліцею за результатами ЗНО з української мови та літератури 2015
27 липня Вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави Руси-України
23 червня Відбулася урочиста церемонія нагородження та вручення премій переможцям, лауреатам та учасникам ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015»
4 червня Традиційний спортивний захід «Kozak Challenge Junior» для учнів Києва
28 травня Учні ЕПЛ стали активними учасниками Першої міської місті у Києві олімпіади серед старшокласників з сучасного управління (менеджменту)
27 квітня Флеш-моб до «Дня Землі»
22 квітня Проведено заходи з цивільного захисту
9 квітня 7 квітня – Всесвітній День здоров’я!
15 березня Збірна команда дівчат та збірна команда юнаків ЕПЛ взяли участь у районних змаганнях з волейболу
2 березня Вітаємо переможців інтелектуальної гри «Судові дебати»
23 лютого «Герої не вмирають!»
12 лютого Зустріч з завідувачем кафедрою космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій ДУТ
9 лютого Науково-практичний семінар «Хмарно орієнтоване навчальне середовище в Економіко-правовому ліцеї»
7 лютого Збірна команда дівчат та збірна команда юнаків ЕПЛ взяли участь у районних змаганнях з баскетболу
1 лютого Збірні команди ЕПЛ взяли участь у районних змаганнях з шахів та настільного тенісу
19 січня Зимові канікули: традиційна подорож до мальовничих Карпат!

2014 рік

19 грудня День Святого Миколая
15 грудня Змагання з шахів та шашок в ЕПЛ
13 грудня Команда Економіко-правового ліцею «Aplle» взяла учать у щорічних інтелектуальних іграх Київського міжнародного університету «MR. KNOW ALL»
12 грудня В Економіко-правовому ліцеї міста Києва проведено зустріч з учасниками бойових дій на сході України
11 грудня Конкурс малюнків «Світ без насильства очима дітей»
11 грудня «Ти – людина, отже, ти маєш права!»
10 грудня В рамках Всеукраїнського тижня права проведено відкритий урок
9 грудня «Велике серце ЕПЛ» до Міжнародного дня інвалідів
1 грудня В Економіко-правовому ліцеї відбулося традиційне свято "День ліцеїста-економіста"
30 листопада Всеукраїнський тиждень права
29 листопада Пам'ять єднає
16 листопада Ліцей на осінніх канікулах
28 жовтня Благодійні акції на підтримку воїнів АТО
27 жовтня Відбувся 1-й етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
26 жовтня "Інтелект-турнір" для учнів Деснянського району
19 жовтня День українського козацтва
8 жовтня День учителя
22 вересня Велика та дружня родина ЕПЛ з радістю прийняла новачків. Посвята в ліцеїсти
19 вересня Конкурс малюнків
3 вересня Перше вересня – початок нового навчального року
7 квітня День Науки в ЕПЛ
31 березня В ліцеї відбувся загальнорайонний інтелектуально-розважальний квест «Весела мандрівка в країну знань»
26 березня Колектив Економіко-правового ліцею м. Києва висловлює щире співчуття з приводу передчасної смерті вчителя правознавства та історії, заслуженого вчителя України Костюка Миколи Мартиновича
1 березня В Економіко-правовому ліцеї відбулися спортивні змагання «Спритна молодь!»
30 січня Фінал районного етапу ІV Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь»
22 січня Традиційна подорож до Карпат на зимових канікулах

2013 рік

24 грудня 14 грудня команда Економіко-правового ліцею «Info-Creative» брала участь в інтелектуальній грі «Конкурс комп’ютерних презентацій» в Київському Міжнародному Університеті
23 грудня 13 грудня команда Економіко-правового ліцею «Правові квіти» брала участь в інтелектуальній грі «Ерудити правознавства» в Київському Міжнародному Університеті
9 грудня 29 листопада в Економіко-правовому ліцеї відбулося традиційне свято День ліцеїста-економіста
5 листопада Відбулася зустріч з учнями школи №67 міста-героя Мінська Республіки Білорусь
24 жовтня В Економіко-правовому ліцеї відбувся міський захід «Вартові домашньої безпеки»
23 жовтня В ЕПЛ відбувся 1-й етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
17 вересня З 9.09 по 15.09.2013 року в м.Києві проходив тиждень фізичної культури та спорту
11 вересня Звернення директора ліцею до батьків
3 вересня 1 вересня в Економіко-правовому ліцеї
25 серпня Колектив Економіко-правового ліцею м. Києва висловлює щире співчуття з приводу передчасної смерті вчителя української мови та літератури Радченко Ірини Олегівни
31 травня Свято останнього дзвоника
30 травня Міський конкурс авторської пісні та співаної поезії
30 травня Районний огляд художньої самодіяльності
19 травня Участь ліцеїстів у конкурсі «Київський вальс»
8 травня «Спортивні ігри юних олімпійців»
25 квітня 7 квітня – Всесвітній День здоров’я!
21 квітня В Економіко-правовому ліцеї відбувся інтелектуально-розважальний квест «Весела мандрівка в країну знань»
24 березня Відбувся районний фінал конкурсу-фестивалю «Дружин юних пожежників»
20 березня В нашому ліцеї вперше відбулося свято «Масляна»
12 березня Завершився ІІ Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Талановиті кадри України»
22 лютого Шишкарьова Тетяна Валентинівна перемогла в конкурсі «Учитель року – 2013» міста Києва в номінації «Інформатика»
23 січня Поки більшість ліцеїстів доїдали вдома новорічне олів’є, група ентузіастів на чолі з вчителем фізкультури вирушили підкоряти засніжені вершини Карпат

2012 рік

12 грудня Команда ЕПЛ перемогла на конкурсі «Комп’ютерні презентації» в Київському міжнародному університеті
7 грудня Цього року вперше проводилась учнівська олімпіада з фізичної культури
5 грудня Декада кафедри економіко-математичних дисциплін
24 листопада Відбулося загальноліцейне свято – День ліцеїста-економіста
20 листопада Команда нашого ліцею взяла участь в інтелектуальній грі MR KNOW ALL, яка була організована Інститутом лінгвістики Київського Міжнародного університету
30 жовтня 1-й тур Всеукраїнських учнівських олімпіад (ліцейний етап)
29 вересня Посвята в ліцеїсти
1 вересня В Економіко-правовому ліцеї 1 вересня продзвенів перший дзвоник
28 травня Учні Економіко-правового ліцею стали активними учасниками Всеукраїнського конкурсу «Талановиті кадри України»
26 квітня Відбулися вибори нового президента ліцейного самоврядування
20 квітня В Економіко-правовому ліцеї пройшов День цивільної оборони
18 квітня Майстер-клас з виготовлення пасхальної писанки
17 квітня Призове місце Юлії Каракаш на третьому (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
2 квітня Відбірковий етап «Національного Кубку шкільного футболу ЄВРО-2012»
23 березня Відкриття «Національного Кубку шкільного футболу ЄВРО-2012»
18 березня Спортивні змагання «А ну ж бо, ліцеїсти!»
25 лютого ЕПЛ на конкурсі «Intel-Техно Україна 2012»
3 січня Учні ЕПЛ взяли участь у конкурсі комп’ютерних презентацій в Київському міжнародному університеті

Інші теми розділу "Про ліцей":

Слово директора
Офіційні документи
Звіти
Звіти про надходження та використання бюджетних і благодійних коштів
Вартість навчання
Додаткові освітні послуги
Правила поведінки для учнів ліцею
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Вакансії
Історія ліцею
Ліцей сьогодні
Структура управління ліцеєм
Педагогічний колектив
Умови вступу. Вільні місця
Партнерські зв’язки
Дошка оголошень

Звертайтесь за телефонами :

phone (044) 513-07-67
e-mail:


Пошук по сайту


Дошка оголошень

Шановні батьки!

Запрошуємо вас і ваших дітей на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ в ЕПЛ

27 квітня о 10:00

➡ Заповніть анкету-реєстрацію

Інформація щодо вступу (зразки завдань, заяв, кількість місць) буде розміщено 1 квітня 2024 року у розділі «Умови вступу»

ВСТУП 2024-2025


Затверджено список стипендіатів у галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва


Онлайн-курс Кіберпростір та кібербезпека


Можеш допомогти та прихистити переселенця?

Шукаєш тимчасовий безкоштовний прихисток для себе та своєї сім?ї?


Список літератури

зарубіжна література

українська література


Інформація щодо замовлення учнівських квитків


Всеукраїнська школа онлайн-2020-2021
lms.e-school.net.ua


Мінна безпека


Розклад роботи гуртків та спортивних секцій


Громадський інспектор з охорони прав дитини Економіко-правового ліцею – практичний психолог
Максименко Марина Ігорівна,
тел. (044) 513-07-67


Уповноважена особа з питань протидії насильству і булінгу Економіко-правового ліцею – заступник директора з навчально-виховної роботи
Скриннік Мирослава Віталіївна,
тел. (044) 513-07-67


електронна скринька   Велике серце ЕПЛвгору сторінки

Контактна інформація